ఆహ్వానం: "ఊహాచిత్రం" నా కథల సంకలనం ఆవిష్కరణ

సాహితీమిత్రులకు ఇదే ఆహ్వానం -


లామకాన్ చేరాలంటే - 
బంజారాహిల్స్ రోడ్ నెం. 1, లో వెళ్తుండగా జీవీకే మాల్ దగ్గర (బంజారాహిల్స్ పోస్టాఫీస్ ఎదురుగా వున్న) "U" టర్న్ తీసుకోని ఎడమ చేతి వైపు C-Bay పక్కగా వున్న చిన్న గల్లీ లామకాన్ చేరుస్తుంది.

ఇది ముఖచిత్రం - వస్తారు కదూ...
Category: