జాగారం

నక్షత్రానికి నక్షత్రం కనపడని చీకట్లో
ప్రపంచం మొత్తం సుషుప్తావస్థలో

సూర్యుడెప్పుడో డ్యూటీ దిగి కొండలమాటున కలలుకంటుంటే
చంద్రుడు మబ్బుల ముసుగులో తూగుతుంటే

నువ్వొక్కడివే.. నువ్వొక్కడివే మేలుకుంటావు


జనమంతా దబల్‌కాట్ పై ముసుగులౌతుంటే
కీచురాయి సైతం బండకింద ముడుకుంటే

అందరు మగతలో మూలుగుతుంటే
ఆనందాల కలల నిద్రలో జోగుతుంటే

నువ్వొక్కడివే.. నువ్వొక్కడివే మేలుకుంటావు.. ప్రకృతికి విరుద్ధంగా

ఎంతకాలం ఎదురుచూపు జోలపాట కోసం
ఎన్నిరాత్రుల జాగారం ఒక ఉషస్సు కోసం

(నేను నైట్ డ్యుటి చేసే రోజుల్లో నాకోసం రాసుకున్నది)
Category:

1 వ్యాఖ్య(లు):

ప్రతాప్ చెప్పారు...

బావుందండోయ్, మీ నిశిరాత్రి జాగారణ కవిత.