భక్తిని నిర్వచించే ఒక హిందీ రామ భజన - నా విశ్లేషణ

శ్రీరామనవమి సంధర్భంగా బ్లాగ్మిత్రులందరికి శుభాకాంక్షలు.

ఈ సందర్భంగా ఏదైనా అధ్యాత్మిక విషయం వ్రాద్దామని అనుకుంటుండగా ఈ పాట గుర్తుకువచ్చింది.

"తేరా రాం జీ కరేంగే బేడా పార్.."

నేను గుజరాత్‌లో చదువుకుంటుండగా ఈ పాట నా కంప్యూటర్‌లో చేరింది. పాడిన వారి గళ మాధుర్యమో తెలిసీ తెలియని అర్థంలో తెలిసి వచ్చిన అంతరార్థమో కాని ఈ పాట నాకు చాలా నచ్చింది. ప్రతి పరీక్షకి ముంది నేను నా మిత్రులు కొంతమంది ఈ పాట వినడం ఆనవాయితీ చేసుకున్నాము. (మొదటి పాదం అర్థం: రాముడే నిన్ను నది దాటిస్తాడు అని.. అదే ధైర్యంతో పరీక్షకి వెళ్ళే వాళ్ళం.)

నెమ్మదిగా అర్థం తెలిసాక భక్తి నిర్వచనం అంటే ఈ పాటే అనిపించింది. ఆ పాట హిందీ సాహిత్యం, దాని తరువాత నా స్వేచ్చానువాదం చదవండి:


తేరా రాం జీ కరేంగే బేడా పార్
ఉదాసీ మన్ కాహెకో కరే

నయ్యా తేరి రాము హవాలే
లహెర్ లెహర్ ప్రభు ఆప్ సమ్హాలే
హరి ఆప్‌హీ ఉఠావే మేరా భార్ (ఉదాసీ మన్ కాహే కో కరే)

కాబు మే మఝధార్ ఉసీకే
హాతోమ్మే పట్వార్ వుసీకే
తేరీ హార్ భీ నహీ హై తేరి హార్ (ఉదాసీ..)

సహజ్ కినారా మిల్‌జాయేగా
పరమ సహారా మిల్‌జాయేగా
డోరీ సోప్‌కేతో దేఖ ఎక్ బార్ (ఉదాసీ..)

తూ నిర్దోష్, తుఝే భీ క్యా డర్ హై
పగ్ పగ్ పర్ సాథ్ ఈశ్వర్ హై
సచ్చీ భావనాసే కర్లే పుకార్ (ఉదాసీ..)

ఇది తెలుగు అనువాదం:

నిన్ను నది దాటించేది ఆ రాముడే
దిగులుపడ్డ మనసా భయమెందుకే

నువ్వున్న పడవ రాముడి సొంతమే
ఎగసిపడే ప్రతి అలా ఆ ప్రభు అధీనమే
నీ బరువును మోసేదీ హరియే అయితే (దిగులుపడ్డ మనసా భయమెందుకే)
ఈ నడిసముద్రం కూడా ఆయన సృష్టే
తెడ్డు వుండేది ఆయన చేతిలోనే
నీ ఓటమి కూడా నీది కానప్పుడు (దిగులుపడ్డ..)

పరమాత్మ సాయం తప్పక దొరుకుతుంది
నువ్వు సహజమైన వడ్డుకే చేరుకుంటావు
కానీ, నీ పడవ తాడు ఆయన చేతిలో పెడితేనే కదా (దిగులుపడ్డ..)

నువ్వు తప్పు చెయ్యనప్పుడు నీకు భయమెందుకు?
ప్రతి అడుగులో ఆ పరమాత్ముడు తోడుంటాడు
కానీ, నిర్మలమైన భావంతో ఆయన్ని పిలిస్తేనే కదా (దిగులుపడ్డ..)

నిజమైన భక్తికి నిదర్శనమైన పాట అని ఎందుకన్నానో ఈ పాటికి మీకు అర్థమయ్యేవుంటుంది.

పడవలో కూర్చొని "మునిగిపోతున్నాను దేవుడా కాపాడు" అంటే అది భక్తి కాదు.. "నీళ్ళు నీవి, పడవనీది, తెడ్డు నీది, అందులో కూర్చొని వున్న నేను నీవాడిని.. అల వచ్చినా తుఫానొచ్చినా నువ్వు చెప్పినట్టే జరుగుతుంది కదా. ఇంక నాకు భయమెందుకు" అనుకుంటే అదే అసలైన భక్తి. "నా భారం నీది" అని వదిలేస్తే అప్పుడు గెలిచినా వోడినా అది ఆ రాముడిదే కాని నాది కాదుకదా అంటూ చంత్కరించాడు కవి. ఇంకొంచెం లోతుగా గమనిస్తే ఆ నది భవసాగరమని అర్థమౌతుంది. అప్పుడు అలలు, పడవలు మన చుట్టు వుండే విషయాలౌతాయి. అన్నింటినీ రాముడికే వదిలేస్తే (నీట ముంచినా పాల ముంచినా.. అన్నట్టు) ఇక దేనికి నెరవాల్సిన పనిలేదు అని అర్థమౌతుంది.

ఇదే దృష్టితో మరి కొంచెం ముందుకెళ్తే గీతలో కర్మ సిద్ధాంతం దగ్గరకో నిష్కామక్రియ దగ్గరకో చేరుకుంటాము..!! అదంతా మీ ఆలోచనలకే వదిలేస్తూ ఇదుగో ఆ పాట ఇక్కడ వినండి:(హరి ఓం శరణ్ అనే ప్రఖ్యాత భజన్ గాయకుడు పాడిన పాట ఇది. ఇక్కడ నొక్కి దిగుమతి చేసుకోవచ్చు. ఆయన గురించి వివరాలు
ఇక్కడ)

1 వ్యాఖ్య(లు):

చిన్నమయ్య చెప్పారు...

చక్కని భక్తి గీతాన్ని పరిచయం చేసేరు. మీ అనువాదమే భావాన్ని బోధ పరిచింది.