ఆవకాయ్.కాం లో నా కవిత

ప్రముఖ తెలుగు వెబ్‌సైటు ఆవకాయ్.కాం లో నా కవిత "ప్లాట్‌ఫారం నెంబర్ వన్..!!" ప్రచురించబడింది.
ఇక్కడ నొక్కి, చదివి మీ అభిప్రాయం తెలియజేస్తారు కదూ..!
Category: