"సురభి"లో నా కథ


టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వారి తెలుగు మాస పత్రిక "సురభి" అక్టోబర్ సంచికలో నా కథ "చిరాకు రామనాధం" ప్రచురించారు. ప్రసిద్ధ నాటక రచయిత, సినిమా నటుడు శ్రీ గొల్లపూడి మారుతీరావుగారి సంపాదకత్వంలో వచ్చే ఈ పత్రికలో, ప్రముఖ చిత్రకారుడు శ్రీ బాలిగారి బొమ్మతో నా కథ రావడం ఎంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. కథ చదివి మీ అభిప్రాయం చెప్తారు కదూ?