ఉగాది నిషేధం

నిదురపో కోయిలమ్మా నిదురపో
వసంతం వచ్చిందేమోనని ఉలిక్కిపడిలేచేవేమో
వసంతం గొంతునులిమిన రాక్షసులం కనిపిస్తాం


పూయకమ్మా వేపపూవా విరబూయకు
ప్రతి సంవత్సరం నిన్ను తిని
నిలువెల్లా విషమయ్యాం మేం


ఇంకెలా కాస్తావులే మామిడిపిందా
నీ చెట్టు కొమ్మల్ని నిరుడేగా
నరికి పొయ్యిలో మంటబెట్టాం


పాత కుళ్ళు కడుక్కుంటూ
కొత్త బట్టలు కట్టుకుంటూ
మళ్ళి ఉగాదికి మేం మాత్రం సిద్దం


(2000 ఉగాదికి ఇంటికి వెళ్తూ కొట్టేసిన చెట్లని చూసి...)
Category:

1 వ్యాఖ్య(లు):

MURALI చెప్పారు...

మాష్టారు, ఈ రోజు నా బ్లాగులోనూ ఇదే గోల.