ఆదర్శవివాహం (కథ)

(ఈ కథ ప్రముఖ అంతర్జాల పత్రిక సంపుటిలో ప్రచురితం)
Category:

1 వ్యాఖ్య(లు):

ramesh babu చెప్పారు...

కథ చాలా బావుంది ఫ్రెష్ లుక్ మీరింకా కలుషితం కాలేదు ఇలాగే కొనసాగించండి.