పరిచయంఅప్పుడెప్పుడో మెరిసిన ఆ ఒక్క చిరునవ్వు
ఇన్ని సంవత్సరాల అనుబంధానికి నాంది అవుతుందనుకోలేదు
నిన్న మొన్నలా అనిపించే ఇన్నేళ్ళ అనుబంధం
ఒక్క పరిచయం పునాదిపై నిలుస్తుందనుకోలేదు
గంటలు నిముషాల్లా గడిచిపోయిన ఆ చిన్న పరిచయం
మన జీవితాన్ని ప్రేమతో పెనవేస్తుందనుకోలేదు
ఇలాంటి ప్రేమ ఒకటి నాకోసంఎదురుచూస్తూ వుందని తెలిసుంటే
కొన్ని యుగాల ముందే నిన్ను పలకరించేవాణ్ణి కదా..!!
Category:

3 వ్యాఖ్య(లు):

అజ్ఞాత చెప్పారు...

awesome.

Chaity

ఆ.సౌమ్య చెప్పారు...

wah waa....

Praveen Mandangi చెప్పారు...

సముద్రం దగ్గర కూడా కొంగలు ఉంటాయా?