గుండీలు (అనువాద కథ)

(సాక్షి ఫ్యామిలీ అనుబంధంలో 17 నవంబరు, 2011న ప్రచురితం)

1 వ్యాఖ్య(లు):

కృష్ణప్రియ చెప్పారు...

సాక్షి లో చూశాను. బాగుంది.