ఉప్మా పేరడీ పాట...

ఆ మధ్య ఒక ఫేస్ బుక్ గుంపులో వచ్చిన ప్రస్తావన - ఉప్మా మీద పేరడీ పాట ఒకటి రాయాలని... ఇదిగో ఇదీ నా సమాధానం.....

ఉప్మా అనే పదం వాడకుండా ఉప్మా మీద రాసిన పేరడీ -

(గీతాంజలి "ఆమనీ పాడవే" ట్యూన్ లో... ఇళయరాజకి, వేటూరికి క్షమాపణలతో)


మెత్తగా జారవే హాయిగా
చెట్నియే జోడియైన వేళ
కారాల పొడితో కంబైన్డుగా
పలహారాల పనిలో లేటేస్టుగా
అట్టు తాకి నీవిలా
ఎమ్మెల్ యే గా మారగా || మెత్తగా||

పెళ్ళింటిలో టిఫినాగ్రణీ
టమాటతో ద్విగుణించగా
అనియన్సుతో అదిరేట్టుగా
వండించనీ పెళ్ళేలిక?
సదా నీవిలా
పెదాల చేరవా
తరాల నీ కథా
తరించి పాడనా
బేచిలరింటి మేత నీవనీ || మెత్తగా||

పూరీలతో, ఇడ్లీలతో
బేజారినా మహాజనం
అవీ ఇవీ తినం నిజం
నువ్వే వుంటే అదే జయం

మరో టిఫినుకే
మరిచేంత దీటుగా
అమోఘ పోపువై
ఉదయాల వేళలో
తరగిపోని టేస్టు నీదనీ || మెత్తగా||

3 వ్యాఖ్య(లు):

సృజన చెప్పారు...

Tasty upma:)

Padmarpita చెప్పారు...

ఇష్టం లేని ఉప్మాని మెత్తగా తినిపించారు మీ పేరడీతో:-)

చాతకం చెప్పారు...

Good one. Just one correction. Replace M with Ch at the start of song. ;)