మొత్తం పోయింది (సరదా కథ)


Category:

2 వ్యాఖ్య(లు):

అజ్ఞాత చెప్పారు...

Bhale rasaru ;D :D

నాగరాజ్ చెప్పారు...

హహ్హా... భలే రాశారండీ :-)