మనం కలిసినప్పుడు...

పొద్దున్నుంచి సూర్యుణ్ణి గాలిపటం చేసి ఆడుకున్న పిల్లలు
అప్పుడే కొండచాటు ఇంటికి లాక్కెళ్ళిపోతుంటారు


ఎక్కడెక్కడో తిరిగొచ్చిన మబ్బుముక్కలనీ
కలిసిన ఆనందంలో ముద్దులు పెట్టుకుంటుంటాయి


వంపుకర్రలు పట్టుకున్న కుర్రాళ్ళంతా
ఏ పార్కులోనో చేరి మనవళ్ళని ఆడిస్తుంటారు


పక్షులన్నీ అప్పుడే shift అయిపోయినట్టుగా
మామిడి చెట్టుమీద get-together పెడతాయి


అప్పుడే మనమందరం కలిసి butter scotch ఐస్‌క్రీం తింటూ
ఒకళ్ళ మనసులోకి ఒకళ్ళం కరిగిపోతుంటాం

(21.08.2000)
Category:

3 వ్యాఖ్య(లు):

Sujata M చెప్పారు...

lovely!

Unknown చెప్పారు...

Thankyou..

రానారె చెప్పారు...

బాగుంది. చాలా బాగుంది.