"పొద్దు"లో నా కథ: మంచినీళ్ళ బావి

తడి చుక్కలేని మధ్యప్రదేశ్ పల్లెటూర్లగుండా వెళ్తుంటే మనసు చివుక్కుమంది.. ఉజ్జైనిలో తొమ్మిది రోజులకు ఒకసారి మునిస్పాలిటీ నీళ్ళు వస్తున్నాయని పేపర్లో చదివి మనసు కలుక్కుమంది.. వెరసి "మంచినీళ్ళ బావి" అనే కథ పుట్టుకొచ్చింది.


ప్రముఖ అంతర్జాల తెలుగు పత్రిక "పొద్దు"లో ఈ కథను చదవి మీ అభిప్రాయం చెప్తారు కదు..!!
Category:

3 వ్యాఖ్య(లు):

అజ్ఞాత చెప్పారు...

MP is always that way. From June to October it would rain like hell but later you wont get a drop of rain till next June. UP in a way is better because of Ganges etc but not MP. BTW have you gone to Orissa, Rayagada and onward to Raipur via Vizag? It is the most backward area and people are pretty poor. You will have to see them to understand. They pick some snow peas in a few weeks (yes weeks) and take the train without ticket to Raipur, Bhilai etc and sell those peas for a few rupees, come back all the way to Orissa to feed the family. Gut wrenching situation to even see them.

Ganne kaa raas by the way in MP summers? ;-)

Forgot to mention this.. your story is excellent. Please consider putting your stories into a PDF form on website. So we can download (hasya durbar type) and store and read liesurely. TIA.

Unknown చెప్పారు...

Hi..

Haven't been to orissa. Travelled once from Raipur to Vijayawada (28 hrs bus journey) via jagdalpur, kunta and bhadrachalem when I just touched the borders.. seen the poverty coupled by the naxal issues..!!

Ganne ka ras in summer - makke ki buTTe in winter.. bliss

Thanks for appreciation and suggestion. I am planning to do that soon..!!

I still wonder why you want to be anon..!!!

అజ్ఞాత చెప్పారు...

sent a mail to this address. Pls check...

guru.mamayya(at)gmail.com